• Institut Alfapreving d.o.o. Beograd Vaš partner za kvalitet
  • +381(0)11/344-97-23

    alfapreving@mts.rs

  • Internacionalnih brigada 22/21

    11000 Beograd

  • Pon-Pet: 7:30 - 15:30

    Sub-Ned: ne radimo

6. Usluge ispitivanja buke u životnoj sredini

6. Usluge ispitivanja buke u životnoj sredini

6.1. Institut Alfapreving je ovlašćen od strane nadležnog ministarstva za zaštitu životne sredine rešenjem broj 353-01-02314/2018-03 u skladu sa Sertifikatom o akreditaciji (akreditacioni broj 01-468 od 08.10.2022.god. koji zadovoljava zahteve standard SRPS ISO/IEC 17025.2017, izdat od strane Akreditacionog tela Srbije) za obavljanje poslova ispitivanja buke u životnoj sredini.


ispitivanja buke u životnoj sredini

6.2.1 Merenje komunalne buke

Komunalna buka potiče sa privatnih ili javnih površina. Aktivnosti koje proizvode buku (individualne, komercijalne, industrijske, zabavne...) podležu nacinalnim pravilnicima i međunarodnim direktivama o zaštiti životne sredine. Ovakav pristup zahteva merenje buke u određenom periodu trajanja, koji zavisi od prirode izvore i kompleksnosti signala buke.


6.2.2 Merenje industrijske buke

Kako bi osigurali dobre odnose sa lokalnim stanovništvom, firme moraju da kontrolišu svoju emisiju buke. Kompanije će se odlučiti na ovaj korak bilo zato što ih primorava zakon ili zato što žele da pokažu da su svesne sredine i teže održivom razvoju.

ispitivanja buke u životnoj sredini

Merenja obavljamo u vidu primene zakonskih regulativa ali i u cilju provere i kontrole buke u toku određenih događaja (festivali, koncerti, sportski događaji i drugo). Monitoring vršimo i na pojedinačni zahtev u cilju rešavanja žalbi građana.


6.3 Stručni tim sa višegodišnjim iskustvom za merenje buke

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva, sa stručnim kadrovima i savremenom opremom za merenje i analizu, možemo odgovoriti na sve zahteve u cilju merenja buke. Merenja možemo vršiti bilo kao kratkotrajna merenja ili kao dugotrajne monitoringe (kontinualno tokom 24 sata ili višednevne monitoringe).


Alfapreving

Privredno društvo za pružanje usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, protivpožarne zaštite i zaštite životne sredine osnovano je početkom 2006.godine pod nazivom ALFAPREVING D.O.O.

Kontakt info

Institut Alfapreving d.o.o.
Internacionalnih brigada 22/21
11000 Beograd

Tel: +381(0)11/344-97-23
Faks: +381(0)11/344-97-19

Ponedeljak - Petak: 7:30 do 15:30

Subota: ne radimo

Nedelja: ne radimo