• Institut Alfapreving d.o.o. Beograd Vaš partner za kvalitet
 • +381(0)11/344-97-23

  alfapreving@mts.rs

 • Internacionalnih brigada 22/21

  11000 Beograd

 • Pon-Pet: 7:30 - 15:30

  Sub-Ned: ne radimo

Poslovi lica za bezbednost i zdravlje na radu

Poslovi lica za bezbednost i zdravlje na radu

 • Prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu.
 • Prati stanje u vezi sa povredama na radu profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovog uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje.
 • Priprema upustva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu.
 • Zabranjuje rad na random mestu ili upotrebu sredstava za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog.
 • Sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlje na radu.
 • Vrši ppreventivni obilazak svih objekata naručioca poslova, uz pismenu konstataciju nađenog i uočenog stanja, kao i donošenje predloga mera za otklanjanje nedostataka, sa kojim pismeno upoznaje naručioca poslova.
 • Vrši kontrolu i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu.
 • Učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova na radu.

 

Alfapreving

Privredno društvo za pružanje usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, protivpožarne zaštite i zaštite životne sredine osnovano je početkom 2006.godine pod nazivom ALFAPREVING D.O.O.

Kontakt info

Institut Alfapreving d.o.o.
Internacionalnih brigada 22/21
11000 Beograd

Tel: +381(0)11/344-97-23
Faks: +381(0)11/344-97-19

Ponedeljak - Petak: 7:30 do 15:30

Subota: ne radimo

Nedelja: ne radimo